Triple Nine Audio Tips

AAD – พิมพ์บนปกของแผ่น CD หมายถึง การบันทึกเสียงและจัดทำต้นฉบับแบบ analog (จาก A สองตัวแรก) และบันทึกลงบนแผ่น CD แบบ digital

AC-3ดู – dolby digitalactive

crossover – อุปกรณ์ซึ่งต้องการกระแสไฟฟ้าในการทำงาน มีหน้าที่ตัดแบ่งความถี่ของสัญญาณเสียง ออกเป็นช่วง ก่อนนำไปขยายโดย power amplifier

ADC (or A/D, analog-to-digital converter) – อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนสัญญาณแบบ analog ให้เป็น digital เพื่อสามารถนำไปปรับแต่ง แบบ digital ได้

ADD – พิมพ์บนปกของแผ่น CD หมายถึง การบันทึกเสียงแบบ analog จัดทำต้นฉบับแบบ digital และบันทึกลงบนแผ่น CD แบบ digital

amplifier – อุปกรณ์ขยายระดับความแรงสัญญาณโดยเพิ่ม voltage หรือ กระแสไฟฟ้าของสัญญาณดั้งเดิมเพื่อนำไปขับลำโพง

analog – 1.สัญญาณไฟฟ้าที่มีความถี่และขนาดเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับคลื่นเสียง2.การควบคุมที่เปลี่ยนระดับสัญญาณอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับการตั้งค่าควบคุม

analogue – แผ่นเสียงหรือเทปบันทึกเสียง ที่เก็บสัญญาณเสียงในรูปแบบ analog

AWG (American Wire Gauge) – เบอร์อ้างอิง เพื่อใช้บอกขนาดของสายไฟ เบอร์ยิ่งมาก สายไฟยิ่งมีขนาดเล็ก

balanced connections – การต่อสายไฟขั้วบวกและลบ แบบมีฉนวนเพื่อกันคลื่นรบกวน โดยใช้ขั้วต่อแบบ balance แบบสามขา ชนิด XLR

bass – คลื่นเสียงช่วงความถี่ต่ำ ปกติได้แก่ความถี่ต่ำกว่า 200hz.

bass reflex – ตู้ลำโพงแบบมีช่องหรือท่อ ที่เปิดให้อากาศไหลเข้า-ออกได้ เพื่อช่วยชดเชยเสียงความถี่ต่ำ

bias – 1.การบันทึกสัญญาณความถี่สูง เพิ่มในเทปบันทึกเสียง เพื่อเพิ่มการตอบสนองความถี่สูง และความเป็นเชิงเส้น2.ความไม่สมดุลของระดับเสียงระหว่างซ้าย-ขวา หรือ หน้า-หลังbitส่วนย่อยขั้นพื้นฐานของข้อมูลแบบ digital ซึ่งแสดงในรูปเลขฐาน 2

bit – streamวิธีการหนึ่งในการเปลี่ยนข้อมูลจากสัญญาณแบบ digital ให้เป็นสัญญาณแบบ analog โดยเปลี่ยนทีละ bit ซึ่งเร็วกว่าการเปลี่ยนแบบ multibit ซึ่งเปลี่ยนทีละกลุ่มสัญญาณ

boomy – เสียง bass ที่มีปริมาณมากเกินความจริง ส่งผลให้เสียงในย่านความถี่อื่นขาด ความชัดเจนไป

bridging – กระบวนการใช้กำลังขับ จากสองช่องสัญญาณของ amplifier ร่วมกันแบบ phase ตรงข้ามกัน เพื่อขับลำโพง โดยทางทฤษฎี จะเพิ่มแรงดันสัญญาณขาออก เป็นสองเท่า